Julkinen paikallisliikenne

Arvioi julkisen paikallisliikenteen käyttöjakauma prosenttiosuuksina:
Julkinen paikallisliikenne
hkm
%,
%,
%,
%
Voit käyttää Helsingin osalta myös keskimääräistä joukkoliikenteen käyttöjakaumaa: linja-auto 46%, paikallisjuna 11%, metro 26%, raitiovaunu 17%
Linja-auto:
Paikallisjuna:
Metro:
Raitiovaunu:
Voit käyttää Helsingin osalta myös keskimääräistä joukkoliikenteen käyttöjakaumaa: linja-auto 46%, paikallisjuna 11%, 26%, raitiovaunu 17%
tCO2 ekv
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2339
2184
400
181
700
3000
10.02
264.6
10
198
3
2.25
1
1
1
159
139
100
0
152
152
40
112
68
0
0
1.9
515.9
289.3
325.5
205
461
325
51
0
0
0
905
905
905
905
58500
162000
155600
199800
327600
208000
410000
77800
60
636
70
570
130
70
1050
410
720
1410
0
70.1
218000
254000
3000
34000
17000
9000
70000
46000
23000
49600
750.6
3544.5
66.4
176
181
0
45.7
17.1
25.7
11.5