Laskentaperusteet

Kerroin Arvo Yksikkö Vuosi Lisätietoja Lähde

ENERGIA

2018

Suomen keskimääräinen ostosähkö, päästökerroin

164.00

gCO2/kWh

2018

SUOMI: Viiden vuoden liukuva keskiarvo.
FINLAND: Five year moving average.

INTERNATIONAL: Global emission factor for purchased electricity is calculated based on IEA statistics using five year specific emissions between 2007 and 2011 (546, 539, 533, 529 and 536 gCO2/kWh).

SUOMI/FINLAND: Tilastokeskus 2016. Motiva 2018 mukaan.

INTERNATIONAL: IEA Highlights 2017 publication

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö ja lämpö (vihreä sähkö ja aurinkolämpö), päästökerroin

0.00

gCO2/kWh

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Mälkki H., Hongisto M., Turkulainen T., Kuisma J. & Loikkanen T. 1999. Vihreän energian kriteerit ja elinkaariarviointi energiatuotteiden ympäristökilpailukyvyn arvioinnissa (Criteria of green electricity and life cycle assessment in energy products environmental competitiveness assessment). Espoo: VTT

Diesel, päästökerroin

2 339.00

gCO2/l

2018

SUOMI: Dieselin päästökerrointa käytetään myös tieliikenne-osiossa.
FINLAND: Emission factor is also used in Passenger traffic section

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Bensiini, päästökerroin

2 184.00

gCO2/l

2018

SUOMI: Bensiinin päästökerrointa käytetään myös tieliikenne-osiossa.
FINLAND: Emission factor is also used in Passenger traffic section.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Bensiini

1.00 2018

SUOMI: laskennallinen kerroin
FINLAND/INTERNATIONAL: computational factor

Sähkölämmitys, päästökerroin

400.00

gCO2/kWh

2018

INTERNATIONAL: Estimation based on ECOHEATCOOL project document (figure 10.1.)

SUOMI/FINLAND: Heljo & Laine. 2005. Ilmasto-opas.fi 2014 mukaan. / Heljo & Laine. 2005. By Ilmasto-opas.fi 2014.

INTERNATIONAL: ECOHEATCOOL

Sähköjäähdytys, päästökerroin

164.00

gCO2/kWh

2018

SUOMI: Sähköjäähdytyksen päästökertoimena käytetään Suomen keskimääräisen ostosähkön päästökerrointa.
FINLAND: Emission factor of electric cooling is same than emission factor of Finnish average for Purchased electricity.

INTERNATIONAL: Emission factor used is same than emission factor of purchased electricity.

SUOMI/FINLAND: Tilastokeskus 2016. Motiva 2018 mukaan.

INTERNATIONAL: IEA Highlights 2017 publication

Kaukolämmön yhteistuotanto, päästökerroin

188.00

gCO2/kWh

2018

SUOMI: Päästökerroin on kolmen vuoden keskiarvo.
FINLAND: Emission factor used is three years average.

INTERNATIONAL: Estimated according country-based data of Euroheat & Power from 2011.

SUOMI/FINLAND: Energiateollisuus ry 2015. Motiva Oy 2017 mukaan. /Energiateollisuus ry 2015 by Motiva Oy 2017 mukaan.

INTERNATIONAL: Euroheat & Power

Kaukojäähdytys, päästökerroin

64.50

gCO2/kWh

2018

SUOMI: Kaukojäähdytyksen kertoimena käytetään Helsingin Energian kaukojäähdytyksen päästökerrointen keskiarvoa vuosilta 2014 ja 2015.
FINLAND: Emission factor used is Helen's average from district cooling emission factors from 2014 and 2015.

INTERNATIONAL: Estimation based on ECOHEATCOOL project document (figure 10.4.) (district heating (heat pump)).

SUOMI/FINLAND: Helen 2016

INTERNATIONAL: ECOHEATCOOL

Puuhake, lämpöarvo

700.00

kWh/i-m3

2018

SUOMI: Metsähake keskimäärin (sahahake n. 785 kWh/i-m3, kantohake n. 930 kWh/i-m3)
FINLAND: Wood chips average (sawmill chips about 785 kWh/i-m3, wood stump chips about 930 kWh/i-m3)

INTERNATIONAL: Calorific value used is according Bioenergy Task 32 database. Average calorific value for wood chips is 19,1 MJ/kg i.e. 5,3 kWh/kg. Kilograms changed to cubic meters using conversion ratio 300 kg/i-m3.

SUOMI/FINLAND: Motiva Oy. 2010. Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet sekä energian hinnat.

INTERNATIONAL: IEA Bioenergy Task 32 database

Puuperäiset polttoaineen (puuhake, pelletti), päästökerroin

0.00

gCO2/kWh

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Heljo & Laine. 2005.

Pelletti, lämpöarvo

3 000.00

kWh/m3

2018

INTERNATIONAL: Calorific value according German DIN 51731 wood pellet standard.

SUOMI/FINLAND: Motiva Oy. 2018. Polttoaineiden lämpöarvoja

INTERNATIONAL: DIN 51731 standard

Kevyt polttoöljy, lämpöarvo

11.85

kWh/l

2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

SUOMI/FINLAND: Motiva Oy. 2018. Polttoaineiden lämpöarvoja

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Kevyt polttoöljy, päästökerroin

261.72

gCO2/kWh

2018

INTERNATIONAL: Emission factor used is based on GHG Protocol guidelines.

SUOMI/FINLAND: Tilastokeskus. 2018. Polttoaineluokitus.

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Maakaasu, lämpöarvo

9.89

kWh/m3

2018

INTERNATIONAL: Calorific value used is based on GHG Protocol guidelines.

SUOMI/FINLAND: Motiva Oy. 2018. Polttoaineiden lämpöarvoja

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Maakaasu, päästökerroin

199.10

gCO2/kWh

2018

INTERNATIONAL: Emission factor used is based on GHG Protocol guidelines.

SUOMI/FINLAND: Tilastokeskus. 2018. Polttoaineluokitus.

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Maalämpöpumppu, lämpökerroin

3.00

kWh heat/kWh electricity

2018

SUOMI: Maalämpöpumpun lämpökerroin on 2,0-3,0. Ilmastolaskurissa käytetään näiden keskiarvoa 2,5.
FINLAND: Ground source heat pump calorific value is around 2,0–3,0. Calorific value used is average 2,5.

INTERNATIONAL: Ground source heat pump calorific value is around 3,0–6,0. Calorific value used is yearly average 3,5.

SUOMI/FINLAND: Motiva 2018

INTERNATIONAL: IEA and Lund 2010.

Ilmalämpöpumppu, lämpökerroin

2.25

kWh heat/kWh electricity

2018

SUOMI: Ilmalämpöpumpun lämpökerroin on 2,0-2,5. Ilmastolaskurissa käytetään näiden keskiarvoa 2,25.
FINLAND: Air source heat pump calorific value is around 2,0-2,5. Calorific value used is average 2,25.

INTERNATIONAL: Air source heat pump calorific value is around 2,0-5,0. Calorific value used is global average 3,0.

SUOMI/FINLAND: Motiva 2018

INTERNATIONAL: IEA-ETSAP and IRENA

Bensiini, kulutus

1.00 2018

SUOMI: laskennallinen kerroin
FINLAND/INTERNATIONAL: computational factor

Diesel, kulutus

1.00 2018

SUOMI: laskennallinen kerroin
FINLAND/INTERNATIONAL: computational factor

Tieliikenne

2018

Biokaasu, päästökerroin

750.60

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Päästökerroin perustuu Motivan ilmoittamiin biokaasun kasvihuonekaasupäästöjen keskiarvoon.

FINLAND/INTERNATIONAL: The emission factor is based on the Motiva's emission average of biogas' greenhouse gas emissions.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Motiva 2017

Maakaasu, päästökerroin

3 544.50

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI/FINLAND: Motiva 2018

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Henkilöauto (bensiini), päästökerroin

159.00

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Keskimääräinen maantieajo ja katuajo, josta katuajon osuus 35 %.
FINLAND: Average of urban driving and extra-urban driving. Share of urban driving is 35%.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Henkilöauto (diesel), päästökerroin

141.00

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Keskimääräinen maantieajo ja katuajo, josta katuajon osuus 35 %.
FINLAND: Average of urban driving and extra-urban driving. Share of urban driving is 35%.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol -standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Henkilöauto (hybridi), päästökerroin

100.00

gCO2 eq/kWh

2018

SUOMI: Hybridiauton päästöt lasketaan bensiiniä kuluttavan hybridiauton mukaan.
FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of hybric passenger car is calculated according petrol-hybrid car.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: GHG Protocol Initiative 2009

Henkilöauto (biokaasu), päästökerroin

0.00

gCO2 eq/km

2018

Peltola Vesa. 2016. Motiva. Henkilökohtainen tiedonanto (Personal communication).

Henkilöauto (maakaasu), päästökerroin

70.10

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Laskennassa on käytetty kaasun kulutuksena 3,5 kg/100 km.
FINLAND: Average consumption used is 3,5kg/100km.

INTERNATIONAL: Emission factor used is based on United Kingdoms Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository's emission factor of passenger car using liquefied petroleum gas (LPG).

SUOMI/FINLAND: ​VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Sähköauto

0.00

kWh/km

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Mäkelä Kari. 2014. VTT. Henkilökohtainen tiedonanto (Personal communication).

Henkilöauto (polttoaine ei tiedossa), päästökerroin

152.00

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Painotettu keskiarvo bensiini- ja diesel autojen kesken, josta diesel autojen osuus 33 %. Keskimääräinen maantieajo ja katuajo, josta katuajon osuus 35 %.
FINLAND: Weighted average between petrol and diesel car. Share of diesel cars is 33% . Average of urban driving and extra-urban driving. Share of urban driving is 35%.

INTERNATIONAL: Emission factor is defined to be the same than passenger car (petrol) emission factor.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Taksi, päästökerroin

152.00

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Päästökertoimena käytetään henkilöauto (polttoaine ei tiedossa) -päästökerrointa
FINLAND: Emission factor used is same than passenger car (unknown fuel) emission factor

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol -standardin Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Linja-auto (kaukoliikenne), päästökerroin

40.00

gCO2 eq/hkm

2018

SUOMI: Päästökerroin perustuu maantieajoon. Matkustajamäärä on keskimäärin 12.
FINLAND: Emission factor is based on extra-urban driving. The average number of passengers is 12.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol -standardin Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Moottoripyörä, päästökerroin

112.00

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Moottoripyörän päästökerroin perustuu katuajoon. Keskiarvo 2-tahtisten ja 4-tahtisten moottoripyörien päästöistä.
FINLAND: Emission factor is based on urban driving. Factor is average of 2-stroke and 4-stroke motorcycle's emissions.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Skootteri, päästökerroin

68.00

gCO2 eq/km

2018

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Sähköskootteri, päästökerroin

0.00

gCO2 eq/km

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Mäkelä Kari. 2014. VTT. Henkilökohtainen tiedonanto (Personal communication).

Polkupyörä tai sähköavusteinen polkupyörä, päästökerroin

0.00

gCO2 eq/km

2018

Raideliikenne

2018

Juna (kaukoliikenne), päästökerroin

1.90

gCO2 eq/pkm

2018

SUOMI/FINLAND: Kuitunen Taina. 2016. VR. Henkilökohtainen tiedonanto (Personal communication).

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Lentoliikenne

2018

Lentoliikenne, lyhyt lento alle 463 km, päästökerroin

515.90

gCO2/pkm

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Climate Friendly. Flight Portal. 2010.

Lentoliikenne, keskipitkä lento 463-3700 km, päästökerroin

289.30

gCO2/pkm

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Climate Friendly. Flight Portal. 2010.

Lentoliikenne, pitkä lento yli 3700 km, päästökerroin

325.50

gCO2/pkm

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Climate Friendly. Flight Portal. 2010.

Vesiliikenne

2018

Autolautta, päästökerroin

190.00

gCO2/pkm

2018

SUOMI: Autolautta kuljettaa sekä matkustajia että rahtia. Päästöistä 80 % on allokoitu matkustajille, 20 % rahdille. Päästökerroin laskettu autolauttojen keskiarvolla (18 solmua (Suomi-Ruotsi), 18 solmua (Suomi-Viro), 24-27 solmua (Suomi-Viro)).
FINLAND: Car ferry transports both passengers and freight. 80% of the emissions are allocated to passengers and 20% to cargo. The emission factor is the average of car ferries (18 knots ( Finland-Sweden), 18 knots (Finland-Estonia), 24-27 knots (Finland - Estonia)).

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2017

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Pikalaiva, päästökerroin

461.00

gCO2/pkm

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: VTT Lipasto 2018

Ropax-alus, päästökerroin

325.00

gCO2/pkm

2018

SUOMI: Ropax (roro-matkustaja-alus) kuljettaa sekä matkustajia että rahtia. Päästöistä 16 % on allokoitu matkustajille, 84 % rahdille. Päästökerroin laskettu Ropax-alusten keskiarvolla (18 solmua, 24 solmua).
FINLAND: Ropax (ro-ro passenger ships ) transports both passengers and freight. 16% of the emissions are allocated to passengers and 84% to cargo. The emission factor is the average of ro-pax vessels (18 knots, 24 knots)

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Julkinen paikallisliikenne

2018

Linja-auto, päästökerroin

55.00

gCO2 eq/pkm

2018

SUOMI: Kaupunkilinja-auton päästökerroin perustuu katuajoon. Keskimääräinen matkustajamäärä on 18.
FINLAND: Emission factor is based on urban driving. The average number of passengers is 18.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2017

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Paikallisjuna, päästökerroin

0.00

gCO2 eq/pkm

2018

Sähköjuna on ajettaessa päästötön. 

Commuter train is emission free in use.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Metro, päästökerroin

0.00

gCO2 eq/pkm

2018

Metrojuna on ajettaessa päästötön.

Undergroud is emission free.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Raitiovaunu, päästökerroin

0.00

gCO2 eq/pkm

2018

Raitiovaunu on ajettaessa päästötön.

Tram is emission free.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Linja-auto, käyttöaste

44.12

%

2018

SUOMI/FINLAND: Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikenne osasto (Helsinki City Planning Department). 2010. Helsinkiläisten liikennetottumukset (Transportation practices of citizens in Helsinki).

Paikallisjuna, käyttöaste

11.76

%

2018

SUOMI/FINLAND: Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikenne osasto (Helsinki City Planning Department). 2010. Helsinkiläisten liikennetottumukset (Transportation practices of citizens in Helsinki).

Metro, käyttöaste

23.53

%

2018

SUOMI/FINLAND: Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017. Helsingin kaupunki. Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenne suunnitteluosasto.

Raitiovaunu, käyttöaste

20.59

%

2018

SUOMI/FINLAND: Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikenne osasto (Helsinki City Planning Department). 2010. Helsinkiläisten liikennetottumukset (Transportation practices of citizens in Helsinki).

Paperi

2018

Kierrätyskuidusta valmistettu toimistopaperi, päästökerroin

905.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Painopaperin ja kopiopaperin kertoimena käytetään aikakauslehtipaperin päästökerrointa. Paperin päästöistä 33 % aiheutuu tuotannosta ja tuotannon kuluttamasta energian käytöstä, 31 % painoprosessista, 22 % kierrätyksestä ja jätehuollosta, 13 % kuljetuksista ja 2 % materiaalihankinnasta. Kierrätyskuidusta valmistetun paperin kertoimena käytetään saamaa kerrointa kuin muulla paperilla, sillä tietoa kierrätyskuiduista valmistetun paperin kertoimesta ei ole saatavilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of office paper and printing paper is emission factor of magazine paper. 33% of the emission of paper are produced during the production and energy used in production, 31% from printing process, 22% of recycling and waste management, 13% distribution and 2% of material procurement. Emission factor of paper produced from recycled fibre is the same than other paper because information about the emission factor of recycled fibre is not available.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: The Carbon Footprint of a magazine; VTT LEADER research (2007-2010) 2011.

Muu toimistopaperi, päästökerroin

905.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Painopaperin ja kopiopaperin kertoimena käytetään aikakauslehtipaperin päästökerrointa. Paperin päästöistä 33 % aiheutuu tuotannosta ja tuotannon kuluttamasta energian käytöstä, 31 % painoprosessista, 22 % kierrätyksestä ja jätehuollosta, 13 % kuljetuksista ja 2 % materiaalihankinnasta. Kierrätyskuidusta valmistetun paperin kertoimena käytetään saamaa kerrointa kuin muulla paperilla, sillä tietoa kierrätyskuiduista valmistetun paperin kertoimesta ei ole saatavilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of office paper and printing paper is emission factor of magazine paper. 33% of the emission of paper are produced during the production and energy used in production, 31% from printing process, 22% of recycling and waste management, 13% distribution and 2% of material procurement. Emission factor of paper produced from recycled fibre is the same than other paper because information about the emission factor of recycled fibre is not available.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: The Carbon Footprint of a magazine; VTT LEADER research (2007-2010) 2011.

Kierrätyskuidusta valmistettu painopaperi, päästökerroin

905.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Painopaperin ja kopiopaperin kertoimena käytetään aikakauslehtipaperin päästökerrointa. Paperin päästöistä 33 % aiheutuu tuotannosta ja tuotannon kuluttamasta energian käytöstä, 31 % painoprosessista, 22 % kierrätyksestä ja jätehuollosta, 13 % kuljetuksista ja 2 % materiaalihankinnasta. Kierrätyskuidusta valmistetun paperin kertoimena käytetään saamaa kerrointa kuin muulla paperilla, sillä tietoa kierrätyskuiduista valmistetun paperin kertoimesta ei ole saatavilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of office paper and printing paper is emission factor of magazine paper. 33% of the emission of paper are produced during the production and energy used in production, 31% from printing process, 22% of recycling and waste management, 13% distribution and 2% of material procurement. Emission factor of paper produced from recycled fibre is the same than other paper because information about the emission factor of recycled fibre is not available.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: The Carbon Footprint of a magazine; VTT LEADER research (2007-2010) 2011.

Muu painopaperi, päästökerroin

905.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Painopaperin ja kopiopaperin kertoimena käytetään aikakauslehtipaperin päästökerrointa. Paperin päästöistä 33 % aiheutuu tuotannosta ja tuotannon kuluttamasta energian käytöstä, 31 % painoprosessista, 22 % kierrätyksestä ja jätehuollosta, 13 % kuljetuksista ja 2 % materiaalihankinnasta. Kierrätyskuidusta valmistetun paperin kertoimena käytetään saamaa kerrointa kuin muulla paperilla, sillä tietoa kierrätyskuiduista valmistetun paperin kertoimesta ei ole saatavilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of office paper and printing paper is emission factor of magazine paper. 33% of the emission of paper are produced during the production and energy used in production, 31% from printing process, 22% of recycling and waste management, 13% distribution and 2% of material procurement. Emission factor of paper produced from recycled fibre is the same than other paper because information about the emission factor of recycled fibre is not available.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: The Carbon Footprint of a magazine; VTT LEADER research (2007-2010) 2011.

Toimistolaitteet

2018

Matkapuhelin, päästökerroin

58 500.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu Applen älypuhelinten arvioituun päästökertoimeen.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the emission factor of Apple mobile phones.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Tablettitietokone, päästökerroin

162 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu Apple iPad Air 2:n laskettuihin päästöihin. Sisältää valmistuksen, jakelun ja kierrätyksen. Kerroin ei sisällä käytönaikaisia päästöjä.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the emission factor of Apple Air 2. Factor includes production, distribution and recycling. Factor does not include emissions caused by usage.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Kannettava tietokone, päästökerroin

155 600.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 3,2 kg.

FINLAND/INTERNATIONAL: Weight of the device is assumed to be 3,2 kg.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Ecoinvent 3.1. 2014

Pöytätietokone, päästökerroin

199 800.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 11,3 kg.

FINLAND/INTERNATIONAL: ​Weight of the device is assumed to be 11,3 kg.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Ecoinvent 3.1. 2014

LCD-näyttö, päästökerroin

327 600.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 5,1 kg.

FINLAND/INTERNATIONAL: Weight of the device is assumed to be 5,1 kg.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Ecoinvent 3.1. 2014

LED-televisio ja LED-näyttö, päästökerroin

208 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu LED-näyttöjen keskiarvoon ja sisältää raaka-aineet, valmistuksen, jakelun ja hävittämisen. Kerroin ei sisällä käytönaikaisia päästöjä.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on average of LED screen emissions. Factor includes materials, production, distribution and recycling and waste management. Factor does not include emissions caused by usage.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Monitoimilaite, päästökerroin

410 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 100 kg. Kerroin sisältää valmistuksen aiheuttamat päästöt. Ei sisällä käytönaikaisia päästöjä.

FINLAND/INTERNATIONAL: Weight of the device is assumed to be 100 kg. Factor includes emissions caused during production. Factor does not include emissions caused by usage.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Best Foot Forward 2010

Tulostin, päästökerroin

77 800.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 4,6 kg.

FINLAND/INTERNATIONAL: Weight of the device is assumed to be 4,6 kg.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Ecoinvent 3.1. 2014

Toimistokalusteet

2018

Metallirunkoinen pöytä, päästökerroin

218 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu arvioon, joka on tuotettu GSK Smartlab Emission Library:lle.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the estimation produced for GSK Smartlab Emission Library.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Sähköpöytä, päästökerroin

254 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu FlexiLabin (WE Marson) arvioon, joka on tuotettu GSK Smartlab Emission Library:lle. Kerroin ei sisällä käytönaikaisia päästöjä.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the FlexiLabin (WE Marson) estimation produced for GSK Smartlab Emission Library. Factor does not include emissions caused by usage.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Puinen tuoli, päästökerroin

3 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Pyörillä varustettu työpöydän tuoli, päästökerroin

34 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Satulatuoli, päästökerroin

17 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Muu tuoli, päästökerroin

9 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Päästökerroin on laskettu metallirunkoisella tuolilla, jossa puinen istuin osa.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is calculated on metal framed chair and wooden seat.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Korkea säilytyskaluste, päästökerroin

70 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Laatikosto, päästökerroin

23 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu IKEAn arkistointilaatikostojen keskimääräisiin päästöarvioihin.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the average of the IKEA filing cabinets.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Sermi, päästökerroin

49 600.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kalusteen oletusmitat ovat 1,5 m * 1,5 m. Oletusmateriaalit ovat teräskehikko, lastulevyrunko, vaahtomuovi ja kangasverhoilu.

FINLAND/INTERNATIONAL: Default measurement of the folding screen are assumed to be 1,5m * 1,5m. Default materials are assumed to be steel framework and chipboard frame, foam and fabric lining.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Ecoinvent 3.1. 2014

JÄTE

2018

Biojäte, päästökerroin

69.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Nea Metsänranta. 2016. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto (Personal communication).

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Energiajäte, päästökerroin

410.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Kartonki ja pahvi, päästökerroin

60.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Lasi, päästökerroin

570.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Metalli, päästökerroin

130.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Muovi, päästökerroin

70.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Paperi, päästökerroin

1 050.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Sekajäte (energiahyötykäyttöön), päästökerroin

410.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Sähkölaitteet, päästökerroin

720.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Vaarallinen jäte, päästökerroin

1 410.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

New chairs

46 000.00 2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014