Calculation Basis

Emission factor Value Unit Year Info Source

ENERGY

2018

Purchased electricity, emission factor

506.00

gCO2/kWh

2018

SUOMI: Viiden vuoden liukuva keskiarvo.
FINLAND: Five year moving average.

INTERNATIONAL: Global emission factor for purchased electricity is calculated based on IEA statistics using five year specific emissions between 2007 and 2011 (546, 539, 533, 529 and 536 gCO2/kWh).

SUOMI/FINLAND: Tilastokeskus 2016. Motiva 2018 mukaan.

INTERNATIONAL: IEA Highlights 2017 publication

Electicity and heating produced using renawable energy sources (green electricity and solar thermal), emission factor

0.00

gCO2/kWh

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Mälkki H., Hongisto M., Turkulainen T., Kuisma J. & Loikkanen T. 1999. Vihreän energian kriteerit ja elinkaariarviointi energiatuotteiden ympäristökilpailukyvyn arvioinnissa (Criteria of green electricity and life cycle assessment in energy products environmental competitiveness assessment). Espoo: VTT

Diesel, emission factor

2 676.00

gCO2/l

2018

SUOMI: Dieselin päästökerrointa käytetään myös tieliikenne-osiossa.
FINLAND: Emission factor is also used in Passenger traffic section

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Petrol, emission factor

2 271.79

gCO2/l

2018

SUOMI: Bensiinin päästökerrointa käytetään myös tieliikenne-osiossa.
FINLAND: Emission factor is also used in Passenger traffic section.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Petrol

1.00 2018

SUOMI: laskennallinen kerroin
FINLAND/INTERNATIONAL: computational factor

Electric heating, emission factor

800.00

gCO2/kWh

2018

INTERNATIONAL: Estimation based on ECOHEATCOOL project document (figure 10.1.)

SUOMI/FINLAND: Heljo & Laine. 2005. Ilmasto-opas.fi 2014 mukaan. / Heljo & Laine. 2005. By Ilmasto-opas.fi 2014.

INTERNATIONAL: ECOHEATCOOL

Electric cooling, emission factor

506.00

gCO2/kWh

2018

SUOMI: Sähköjäähdytyksen päästökertoimena käytetään Suomen keskimääräisen ostosähkön päästökerrointa.
FINLAND: Emission factor of electric cooling is same than emission factor of Finnish average for Purchased electricity.

INTERNATIONAL: Emission factor used is same than emission factor of purchased electricity.

SUOMI/FINLAND: Tilastokeskus 2016. Motiva 2018 mukaan.

INTERNATIONAL: IEA Highlights 2017 publication

District heating combined heat and power generation, emission factor

400.00

gCO2/kWh

2018

SUOMI: Päästökerroin on kolmen vuoden keskiarvo.
FINLAND: Emission factor used is three years average.

INTERNATIONAL: Estimated according country-based data of Euroheat & Power from 2011.

SUOMI/FINLAND: Energiateollisuus ry 2015. Motiva Oy 2017 mukaan. /Energiateollisuus ry 2015 by Motiva Oy 2017 mukaan.

INTERNATIONAL: Euroheat & Power

District cooling, emission factor

270.00

gCO2/kWh

2018

SUOMI: Kaukojäähdytyksen kertoimena käytetään Helsingin Energian kaukojäähdytyksen päästökerrointen keskiarvoa vuosilta 2014 ja 2015.
FINLAND: Emission factor used is Helen's average from district cooling emission factors from 2014 and 2015.

INTERNATIONAL: Estimation based on ECOHEATCOOL project document (figure 10.4.) (district heating (heat pump)).

SUOMI/FINLAND: Helen 2016

INTERNATIONAL: ECOHEATCOOL

Wood chips, calorific value

840.00

kWh/i-m3

2018

SUOMI: Metsähake keskimäärin (sahahake n. 785 kWh/i-m3, kantohake n. 930 kWh/i-m3)
FINLAND: Wood chips average (sawmill chips about 785 kWh/i-m3, wood stump chips about 930 kWh/i-m3)

INTERNATIONAL: Calorific value used is according Bioenergy Task 32 database. Average calorific value for wood chips is 19,1 MJ/kg i.e. 5,3 kWh/kg. Kilograms changed to cubic meters using conversion ratio 300 kg/i-m3.

SUOMI/FINLAND: Motiva Oy. 2010. Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet sekä energian hinnat.

INTERNATIONAL: IEA Bioenergy Task 32 database

Wood based fuel (wood chips, pellet), emission factor

0.00

gCO2/kWh

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Heljo & Laine. 2005.

Pellet, calorific value

2 940.00

kWh/m3

2018

INTERNATIONAL: Calorific value according German DIN 51731 wood pellet standard.

SUOMI/FINLAND: Motiva Oy. 2018. Polttoaineiden lämpöarvoja

INTERNATIONAL: DIN 51731 standard

Light fuel oil, calorific value

10.00

kWh/l

2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

SUOMI/FINLAND: Motiva Oy. 2018. Polttoaineiden lämpöarvoja

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Light fuel oil, emission factor

266.80

gCO2/kWh

2018

INTERNATIONAL: Emission factor used is based on GHG Protocol guidelines.

SUOMI/FINLAND: Tilastokeskus. 2018. Polttoaineluokitus.

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Natural gas, calorific value

9.30

kWh/m3

2018

INTERNATIONAL: Calorific value used is based on GHG Protocol guidelines.

SUOMI/FINLAND: Motiva Oy. 2018. Polttoaineiden lämpöarvoja

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Natural gas, emission factor

202.00

gCO2/kWh

2018

INTERNATIONAL: Emission factor used is based on GHG Protocol guidelines.

SUOMI/FINLAND: Tilastokeskus. 2018. Polttoaineluokitus.

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Ground source heat pump, calorific value

3.50

kWh heat/kWh electricity

2018

SUOMI: Maalämpöpumpun lämpökerroin on 2,0-3,0. Ilmastolaskurissa käytetään näiden keskiarvoa 2,5.
FINLAND: Ground source heat pump calorific value is around 2,0–3,0. Calorific value used is average 2,5.

INTERNATIONAL: Ground source heat pump calorific value is around 3,0–6,0. Calorific value used is yearly average 3,5.

SUOMI/FINLAND: Motiva 2018

INTERNATIONAL: IEA and Lund 2010.

Air source heat pump, calorific value

2.25

kWh heat/kWh electricity

2018

SUOMI: Ilmalämpöpumpun lämpökerroin on 2,0-2,5. Ilmastolaskurissa käytetään näiden keskiarvoa 2,25.
FINLAND: Air source heat pump calorific value is around 2,0-2,5. Calorific value used is average 2,25.

INTERNATIONAL: Air source heat pump calorific value is around 2,0-5,0. Calorific value used is global average 3,0.

SUOMI/FINLAND: Motiva 2018

INTERNATIONAL: IEA-ETSAP and IRENA

Petrol, consumption

1.00 2018

SUOMI: laskennallinen kerroin
FINLAND/INTERNATIONAL: computational factor

Diesel, consumption

1.00 2018

SUOMI: laskennallinen kerroin
FINLAND/INTERNATIONAL: computational factor

Road traffic

2018

Biogas, emission factor

750.60

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Päästökerroin perustuu Motivan ilmoittamiin biokaasun kasvihuonekaasupäästöjen keskiarvoon.

FINLAND/INTERNATIONAL: The emission factor is based on the Motiva's emission average of biogas' greenhouse gas emissions.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Motiva 2017

Natural gas, emission factor

2 746.63

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI/FINLAND: Motiva 2018

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Passenger car (petrol), emission factor

183.68

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Keskimääräinen maantieajo ja katuajo, josta katuajon osuus 35 %.
FINLAND: Average of urban driving and extra-urban driving. Share of urban driving is 35%.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Passenger car (diesel), emission factor

177.53

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Keskimääräinen maantieajo ja katuajo, josta katuajon osuus 35 %.
FINLAND: Average of urban driving and extra-urban driving. Share of urban driving is 35%.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol -standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Passenger car (hybrid), emission factor

100.00

gCO2 eq/kWh

2018

SUOMI: Hybridiauton päästöt lasketaan bensiiniä kuluttavan hybridiauton mukaan.
FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of hybric passenger car is calculated according petrol-hybrid car.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: GHG Protocol Initiative 2009

Passenger car (biogas), emission factor

0.00

gCO2 eq/km

2018

Peltola Vesa. 2016. Motiva. Henkilökohtainen tiedonanto (Personal communication).

Passenger car (natural gas), emission factor

200.22

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Laskennassa on käytetty kaasun kulutuksena 3,5 kg/100 km.
FINLAND: Average consumption used is 3,5kg/100km.

INTERNATIONAL: Emission factor used is based on United Kingdoms Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository's emission factor of passenger car using liquefied petroleum gas (LPG).

SUOMI/FINLAND: ​VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Passenger car (electric)

0.00

kWh/km

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Mäkelä Kari. 2014. VTT. Henkilökohtainen tiedonanto (Personal communication).

Passenger car (unknown fuel), emission factor

183.68

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Painotettu keskiarvo bensiini- ja diesel autojen kesken, josta diesel autojen osuus 33 %. Keskimääräinen maantieajo ja katuajo, josta katuajon osuus 35 %.
FINLAND: Weighted average between petrol and diesel car. Share of diesel cars is 33% . Average of urban driving and extra-urban driving. Share of urban driving is 35%.

INTERNATIONAL: Emission factor is defined to be the same than passenger car (petrol) emission factor.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Taxi, emission factor

143.00

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Päästökertoimena käytetään henkilöauto (polttoaine ei tiedossa) -päästökerrointa
FINLAND: Emission factor used is same than passenger car (unknown fuel) emission factor

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol -standardin Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Long distance bus, emission factor

66.49

gCO2 eq/hkm

2018

SUOMI: Päästökerroin perustuu maantieajoon. Matkustajamäärä on keskimäärin 12.
FINLAND: Emission factor is based on extra-urban driving. The average number of passengers is 12.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol -standardin Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Motorcycle, emission factor

115.29

gCO2 eq/km

2018

SUOMI: Moottoripyörän päästökerroin perustuu katuajoon. Keskiarvo 2-tahtisten ja 4-tahtisten moottoripyörien päästöistä.
FINLAND: Emission factor is based on urban driving. Factor is average of 2-stroke and 4-stroke motorcycle's emissions.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Scooter, emission factor

84.63

gCO2 eq/km

2018

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Electric scooter, emission factor
 

0.00

gCO2 eq/km

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Mäkelä Kari. 2014. VTT. Henkilökohtainen tiedonanto (Personal communication).

Bicycle or electric bicycle, emission factor

0.00

gCO2 eq/km

2018

Rail traffic

2018

Long distance train, emission factor

115.00

gCO2 eq/pkm

2018

SUOMI/FINLAND: Kuitunen Taina. 2016. VR. Henkilökohtainen tiedonanto (Personal communication).

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Air traffic

2018

Air traffic, one way flight less than 463 km, emission factor

515.90

gCO2/pkm

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Climate Friendly. Flight Portal. 2010.

Air traffic, one way flight between 463-3700 km, emission factor

289.30

gCO2/pkm

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Climate Friendly. Flight Portal. 2010.

Air traffic, one way flight more than 3700 km, emission factor

325.50

gCO2/pkm

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Climate Friendly. Flight Portal. 2010.

Waterway traffic

2018

Car ferry, emission factor

115.20

gCO2/pkm

2018

SUOMI: Autolautta kuljettaa sekä matkustajia että rahtia. Päästöistä 80 % on allokoitu matkustajille, 20 % rahdille. Päästökerroin laskettu autolauttojen keskiarvolla (18 solmua (Suomi-Ruotsi), 18 solmua (Suomi-Viro), 24-27 solmua (Suomi-Viro)).
FINLAND: Car ferry transports both passengers and freight. 80% of the emissions are allocated to passengers and 20% to cargo. The emission factor is the average of car ferries (18 knots ( Finland-Sweden), 18 knots (Finland-Estonia), 24-27 knots (Finland - Estonia)).

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2017

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Fast passenger ship, emission factor

456.00

gCO2/pkm

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: VTT Lipasto 2018

Ro-pax vessel, emission factor

115.20

gCO2/pkm

2018

SUOMI: Ropax (roro-matkustaja-alus) kuljettaa sekä matkustajia että rahtia. Päästöistä 16 % on allokoitu matkustajille, 84 % rahdille. Päästökerroin laskettu Ropax-alusten keskiarvolla (18 solmua, 24 solmua).
FINLAND: Ropax (ro-ro passenger ships ) transports both passengers and freight. 16% of the emissions are allocated to passengers and 84% to cargo. The emission factor is the average of ro-pax vessels (18 knots, 24 knots)

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Local public transportation

2018

Local bus, emission factor

66.49

gCO2 eq/pkm

2018

SUOMI: Kaupunkilinja-auton päästökerroin perustuu katuajoon. Keskimääräinen matkustajamäärä on 18.
FINLAND: Emission factor is based on urban driving. The average number of passengers is 18.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2017

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Commuter train, emission factor

115.00

gCO2 eq/pkm

2018

Sähköjuna on ajettaessa päästötön. 

Commuter train is emission free in use.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Underground, emission factor

101.30

gCO2 eq/pkm

2018

Metrojuna on ajettaessa päästötön.

Undergroud is emission free.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: GHG Protocol standard Emission Factors from Cross-Sector Tools guidelines

Tram, emission factor

101.30

gCO2 eq/pkm

2018

Raitiovaunu on ajettaessa päästötön.

Tram is emission free.

SUOMI/FINLAND: VTT Lipasto 2018

INTERNATIONAL: Department of Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository

Local bus, utilisation rate

25.00

%

2018

SUOMI/FINLAND: Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikenne osasto (Helsinki City Planning Department). 2010. Helsinkiläisten liikennetottumukset (Transportation practices of citizens in Helsinki).

Commuter train, utilisation rate

25.00

%

2018

SUOMI/FINLAND: Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikenne osasto (Helsinki City Planning Department). 2010. Helsinkiläisten liikennetottumukset (Transportation practices of citizens in Helsinki).

Underground, utilisation rate

25.00

%

2018

SUOMI/FINLAND: Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017. Helsingin kaupunki. Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenne suunnitteluosasto.

Tram, utilisation rate

25.00

%

2018

SUOMI/FINLAND: Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikenne osasto (Helsinki City Planning Department). 2010. Helsinkiläisten liikennetottumukset (Transportation practices of citizens in Helsinki).

Paper

2018

Office paper produced from recycled fibre, emission factor

905.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Painopaperin ja kopiopaperin kertoimena käytetään aikakauslehtipaperin päästökerrointa. Paperin päästöistä 33 % aiheutuu tuotannosta ja tuotannon kuluttamasta energian käytöstä, 31 % painoprosessista, 22 % kierrätyksestä ja jätehuollosta, 13 % kuljetuksista ja 2 % materiaalihankinnasta. Kierrätyskuidusta valmistetun paperin kertoimena käytetään saamaa kerrointa kuin muulla paperilla, sillä tietoa kierrätyskuiduista valmistetun paperin kertoimesta ei ole saatavilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of office paper and printing paper is emission factor of magazine paper. 33% of the emission of paper are produced during the production and energy used in production, 31% from printing process, 22% of recycling and waste management, 13% distribution and 2% of material procurement. Emission factor of paper produced from recycled fibre is the same than other paper because information about the emission factor of recycled fibre is not available.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: The Carbon Footprint of a magazine; VTT LEADER research (2007-2010) 2011.

Office paper produced from other than recycled fibre, emission factor

905.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Painopaperin ja kopiopaperin kertoimena käytetään aikakauslehtipaperin päästökerrointa. Paperin päästöistä 33 % aiheutuu tuotannosta ja tuotannon kuluttamasta energian käytöstä, 31 % painoprosessista, 22 % kierrätyksestä ja jätehuollosta, 13 % kuljetuksista ja 2 % materiaalihankinnasta. Kierrätyskuidusta valmistetun paperin kertoimena käytetään saamaa kerrointa kuin muulla paperilla, sillä tietoa kierrätyskuiduista valmistetun paperin kertoimesta ei ole saatavilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of office paper and printing paper is emission factor of magazine paper. 33% of the emission of paper are produced during the production and energy used in production, 31% from printing process, 22% of recycling and waste management, 13% distribution and 2% of material procurement. Emission factor of paper produced from recycled fibre is the same than other paper because information about the emission factor of recycled fibre is not available.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: The Carbon Footprint of a magazine; VTT LEADER research (2007-2010) 2011.

Printing paper produced from recycled fibre, emission factor

905.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Painopaperin ja kopiopaperin kertoimena käytetään aikakauslehtipaperin päästökerrointa. Paperin päästöistä 33 % aiheutuu tuotannosta ja tuotannon kuluttamasta energian käytöstä, 31 % painoprosessista, 22 % kierrätyksestä ja jätehuollosta, 13 % kuljetuksista ja 2 % materiaalihankinnasta. Kierrätyskuidusta valmistetun paperin kertoimena käytetään saamaa kerrointa kuin muulla paperilla, sillä tietoa kierrätyskuiduista valmistetun paperin kertoimesta ei ole saatavilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of office paper and printing paper is emission factor of magazine paper. 33% of the emission of paper are produced during the production and energy used in production, 31% from printing process, 22% of recycling and waste management, 13% distribution and 2% of material procurement. Emission factor of paper produced from recycled fibre is the same than other paper because information about the emission factor of recycled fibre is not available.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: The Carbon Footprint of a magazine; VTT LEADER research (2007-2010) 2011.

Printing paper produced from other than recycled fibre, emission factor

905.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Painopaperin ja kopiopaperin kertoimena käytetään aikakauslehtipaperin päästökerrointa. Paperin päästöistä 33 % aiheutuu tuotannosta ja tuotannon kuluttamasta energian käytöstä, 31 % painoprosessista, 22 % kierrätyksestä ja jätehuollosta, 13 % kuljetuksista ja 2 % materiaalihankinnasta. Kierrätyskuidusta valmistetun paperin kertoimena käytetään saamaa kerrointa kuin muulla paperilla, sillä tietoa kierrätyskuiduista valmistetun paperin kertoimesta ei ole saatavilla.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor of office paper and printing paper is emission factor of magazine paper. 33% of the emission of paper are produced during the production and energy used in production, 31% from printing process, 22% of recycling and waste management, 13% distribution and 2% of material procurement. Emission factor of paper produced from recycled fibre is the same than other paper because information about the emission factor of recycled fibre is not available.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: The Carbon Footprint of a magazine; VTT LEADER research (2007-2010) 2011.

Office appliances

2018

Mobile phone, emission factor

58 500.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu Applen älypuhelinten arvioituun päästökertoimeen.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the emission factor of Apple mobile phones.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Tablet computer, emission factor

162 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu Apple iPad Air 2:n laskettuihin päästöihin. Sisältää valmistuksen, jakelun ja kierrätyksen. Kerroin ei sisällä käytönaikaisia päästöjä.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the emission factor of Apple Air 2. Factor includes production, distribution and recycling. Factor does not include emissions caused by usage.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Laptop, emission factor

155 600.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 3,2 kg.

FINLAND/INTERNATIONAL: Weight of the device is assumed to be 3,2 kg.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Ecoinvent 3.1. 2014

Desktop computer, emission factor

199 800.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 11,3 kg.

FINLAND/INTERNATIONAL: ​Weight of the device is assumed to be 11,3 kg.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Ecoinvent 3.1. 2014

LCD screen, emission factor

327 600.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 5,1 kg.

FINLAND/INTERNATIONAL: Weight of the device is assumed to be 5,1 kg.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Ecoinvent 3.1. 2014

LED TV ja LED screen, emission factor

208 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu LED-näyttöjen keskiarvoon ja sisältää raaka-aineet, valmistuksen, jakelun ja hävittämisen. Kerroin ei sisällä käytönaikaisia päästöjä.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on average of LED screen emissions. Factor includes materials, production, distribution and recycling and waste management. Factor does not include emissions caused by usage.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Multifunctional device, emission factor

410 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 100 kg. Kerroin sisältää valmistuksen aiheuttamat päästöt. Ei sisällä käytönaikaisia päästöjä.

FINLAND/INTERNATIONAL: Weight of the device is assumed to be 100 kg. Factor includes emissions caused during production. Factor does not include emissions caused by usage.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Best Foot Forward 2010

Printer, emission factor

77 800.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Laitteen oletettu paino on 4,6 kg.

FINLAND/INTERNATIONAL: Weight of the device is assumed to be 4,6 kg.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Ecoinvent 3.1. 2014

Office furniture

2018

Metal framed desk, emission factor

218 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu arvioon, joka on tuotettu GSK Smartlab Emission Library:lle.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the estimation produced for GSK Smartlab Emission Library.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Electric adjustable desk, emission factor

254 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu FlexiLabin (WE Marson) arvioon, joka on tuotettu GSK Smartlab Emission Library:lle. Kerroin ei sisällä käytönaikaisia päästöjä.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the FlexiLabin (WE Marson) estimation produced for GSK Smartlab Emission Library. Factor does not include emissions caused by usage.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Wooden chair, emission factor

3 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Office chair with wheels, emission factor

34 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Saddle chair, emission factor

17 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Other chair, emission factor

9 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Päästökerroin on laskettu metallirunkoisella tuolilla, jossa puinen istuin osa.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is calculated on metal framed chair and wooden seat.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

High storage furniture, emission factor

70 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Filing cabinet, emission factor

23 000.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kerroin perustuu IKEAn arkistointilaatikostojen keskimääräisiin päästöarvioihin.

FINLAND/INTERNATIONAL: Emission factor is based on the average of the IKEA filing cabinets.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014

Folding screen, emission factor

49 600.00

gCO2 eq/pcs

2018

SUOMI: Kalusteen oletusmitat ovat 1,5 m * 1,5 m. Oletusmateriaalit ovat teräskehikko, lastulevyrunko, vaahtomuovi ja kangasverhoilu.

FINLAND/INTERNATIONAL: Default measurement of the folding screen are assumed to be 1,5m * 1,5m. Default materials are assumed to be steel framework and chipboard frame, foam and fabric lining.

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Ecoinvent 3.1. 2014

WASTE

2018

Biowaste, emission factor

64.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Nea Metsänranta. 2016. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto (Personal communication).

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Energy waste, emission factor

565.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Paperboard and cardboard, emission factor

75.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Glass, emission factor

608.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Metal, emission factor

139.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Plastic, emission factor

75.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Paper, emission factor

1 120.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Mixed waste (waste-to-energy plant), emission factor

437.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Electrical equipment, emission factor

64.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

Hazardous waste, emission factor

1 503.00

gCO2 eq/kg

2018

SUOMI: Käytetty kerroin pohjautuu pääkaupunkiseudun jätehuollon laskelmiin.
FINLAND: Emission factor used is based on calculations of waste management in Helsinki metropolitan area.

SUOMI/FINLAND: Henna Teerihalme. 2018. HSY. Henkilökohtainen tiedonanto.

INTERNATIONAL: Natural Interest Oy 2014

New chairs

46 000.00 2018

SUOMI/FINLAND/INTERNATIONAL: Anthesis Group 2014